Menü

Belépés

Statcounter

Felnőtt konfirmáció 2015

FOTÓK
Ha arra szeretnék példát találni, hogy a Szentlélek vajon milyen módon munkálkodott az Érdligeti Református Gyülekezetben az elmúlt időszakban, mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy kilenc embert vezetett arra az elhatározásra, hogy megvallják hitüket a gyülekezet előtt, és kinyilvánítsák azt a szándékukat, hogy hivatalosan is a gyülekezet tagjai szeretnének lenni.
Így indult el tavaly szeptemberben a felnőtt konfirmációs tanfolyam, amelynek utolsó két állomása a május 10-i vizsga és a pünkösdi fogadalomtétel. A felkészítő alkalmakra vasárnap délutánonként gyűltünk össze lelkipásztorunk, Literáty Zoltán vezetésével. Ezek a beszélgetések mindig nagyon jó hangulatban teltek, és amellett, hogy bővítettük és mélyítettük ismereteinket, hitünk is folyamatosan mélyült, lehetőséget kaptunk a személyes véleménynyilvánításra, saját Isten-kapcsolatunk feltárására, illetve az eltérő nézőpontok összecsiszolására. Minden hozzászólás egy-egy bizonyságtétel volt, mély és őszinte gondolatok mentén kovácsolódtunk össze, éreztük azt a láthatatlan erőt, amely a Krisztus-test tagjaiként összeköt bennünket.
Beszélgettünk arról, hogy ki Isten valójában, és hogyan szól hozzánk személyesen a Biblián keresztül. Kerestük a választ arra, hogy hogyan lehet Jézus egyszerre isteni lényeg és emberi természet, hogyan győzte le a halált a feltámadásával, ezáltal biztosítva számunkra az örök életet. Megpróbáltuk azokat a hívők által is olykor nehezen értelmezhető gondolatokat szavakba önteni, hogy az egylényegű Isten miként tud egyszerre jelen lenni az életünkben, mint Teremtő Atya, Megváltó Fiú és Szentlélek. Fölfedeztük magunkban és egymásban a Lélek gyümölcsét, és megtudtuk, hogy milyen lelki ajándékokat készíthet Isten a benne hívőknek. A lelki vonatkozású témakörök mellett érintettük az egyházi gyakorlat legfontosabb kérdéseit is, a sákramentumokat, keresztséget, úrvacsorát és a gyülekezeti élet jelenségeit.
Jó volt hallgatni, hogy olyan dolgokról beszélgetünk teljes bizonyossággal, amelyeket műszerek nem mérnek, tudományos alapon nem lehet leírni, mégis mindannyian tudtuk, hogy minden szó igaz és milyen nagy súlya van.
"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt." Máté 10:32