Alapítvány

Céljai

1./ Az Alapítvány célja az Érdligeti Református Egyház Templomának felújítása és bővítése céljából folytatott építkezés anyagi fedezetéhez szükséges pénzeszközök lehetséges biztosítása, a felújítási munkálatok társadalmi, helyi közösségi aktivitással való támogatásának koordinálása és szervezése, valamint a közösség más, elsősorban karitatív célú tevékenységével kapcsolatosan felmerülő kiadásainak megteremtése.
2./ Az Érden és Diósdon lakó időskorúakról való gondoskodásban való részvétel, illetve a szociálisan rászorultak támogatása, a családok lelki, szellemi, anyagi segítése.
3./ A hitoktatás tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, a tehetség kibontakoztatását elősegítő tevékenységek támogatása.
4./ Hitéleti táborok, közösségi találkozók rendezésének megszervezése, vidékre, külföldre történő utazások lebonyolítása.
5./ Az iskolai hitoktatás támogatása, illetve más gyülekezeti közösségekkel a kapcsolat ápolásának segítése. Kántor utánpótlás segítése, tehetséggondozás.
6./ A testvérvárosi gyülekezetekkel való hatékony kapcsolattartás, tapasztalatcsere, gyerek és felnőtt csereüdültetések tárgyi személyi feltételeinek megteremtése, ökomenikus szolgálatok tevékenységében való közreműködés.
7./ A gyermek- és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, családi hitoktatás, közösségi rendezvények, napközis és nyári táborok megszervezése, lebonyolítása, esetlegesen szakemberek bevonása, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett családi élet értékeire történő  nevelés.
Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közül a közhasznú tevékenység:

Az Alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13.  pontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységek: (2) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (5) kulturális tevékenység, (6) kulturális örökség megóvása,
(7) műemlékvédelem, (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (13) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
Az alapítvány munkáját bemutató riportműsort itt láthatja az Érd TV jóvoltából>>>